Co je optická síť ?

Jak funguje optická síť ?optika

V optickém vlákně nebo kabelu z optických vláken světlo putuje jádrem tím způsobem, že se odráží od stěn jádra, které si lze představit jako linii zrcadel. Všichni si jistě z fyziky pamatujeme, že se světlo šíří přímo a posvítíme-li úzkým paprskem např. do chodby, nebudou osvětleny její boční stěny. Nicméně vhodným umístěním zrcadla na konci chodby můžeme paprsek světla nasměrovat tak, abychom dosáhli efektu osvětlení odrazem. Takto můžete přidávat do chodby další zrcadla, od kterých se bude paprsek odrážet a tímto způsobem docílíme jeho šíření. Přesně jako v optickém vlákně.
Podobně jako u elektrických signálu dochází u optického signálu k útlumu, který je úměrný vzdálenosti, na kterou komunikujeme. U vláknové optiky je to způsobeno konečnou čistotou skla, ze kterého je vlákno vyrobeno a vlnovou délkou přenášeného světla. Pro kompenzaci těchto jevů je v optické trase zařazen optický opakovač aby signál posílil.

Co je to optické vedení FTTH ( Fiber to the home) ?

Vlákno je přivedeno přímo ke koncové přípojce u domu nebo bytu. Jednoduše řečeno, metalický kabel (klasický UPT kabel) nedosahuje ani zdaleka takových vlastností jako optické vlákno a představuje na cestě ke koncovému uživateli úzké hrdlo a omezuje komunikační rychlost. Čím je délka metalického kabelu (klasického UPT kabelu) větší, tím více je rychlost limitována. Z tohoto důvodu je FTTH nejrychlejší možnou technologií na trhu, protože je zde zcela odbouráno použití bezdrátového spojení mezi distribučním bodem a klientskou přípojkou.