5 Ghz

V současné době je toto pásmo nevhodnější volbou pro distribuci bezdrátového internetu mezi vysílacím bodem a klientskou jednotkou .

V tomto pásmu je dosaženo vysoké míry stability spojení.

V tomto pásmu nedochází z daleka k takové míře rušení jako v pásmu 2,4 Ghz .

 

Díky těmto aspektům je v tomto vysílacím pásmu dosahováno vyšších přenosových rychlostí.

Ověření dostupnosti bezdrátového internetu: